Inschrijfformulier – Online training opstarten fotografie bedrijf

Algemene voorwaarden
Workshops/trainingen LYNN Vriesen Fotografie

1. Je deelname is definitief na het inschrijven en ontvangen van je (eerste) betaling. Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

2. Bij groepsworkshop geldt een minimum van 2 deelnemers. Bij niet voldoende deelnemers zal de workshop verplaatst worden. Reeds ingeschreven personen kunnen een andere datum voor de workshop kiezen of een gedeelte van het reeds betaalde bedrag retour ontvangen. Zie punt 15.

3. Tijdens de workshop kunnen er foto’s worden gemaakt, welke LYNN Vriesen Fotografie mag gebruiken ter promotie van de workshop op de website, social media of als promotiemateriaal.

4. Het lesmateriaal en alle ontvangen informatie mag niet verveelvoudigd, verkocht of veranderd worden. Indien dit wel gebeurt is dit schending van het auteursrecht en zal dit vervolgd worden.

5. Het is niet toegestaan om te filmen of audio-opnames te maken. Wel mag de deelnemer zelf foto’s maken van de situatie, ter verduidelijking voor zichzelf.

6. Deelnemers mogen het model zelf fotograferen en aansturen en deze foto’s gebruiken voor hun eigen portfolio. Wel dient hierbij vermeld te worden dat de foto’s gemaakt zijn tijdens de workshop van LYNN Vriesen Fotografie en moet de foto voorzien zijn van een watermerk. Ook dient LYNN Vriesen Fotografie getagt te worden in berichten op social media.

7. De workshop vindt plaats in de studio van LYNN Vriesen Fotografie in Arnhem.

8. Door het volgen van deze workshop verplicht je jezelf om geen workshops te geven binnen een periode van 2 jaar.

9. Na inschrijving en acceptatie van de voorwaarden, geldt bij groepsworkshop of coaching dat het gehele bedrag binnen 1 week voldaan dient te zijn.

10. Bij prive-workshop mag dit in 2 termijnen. De eerste termijn van 50% dient binnen 1 week na inschrijving betaald te zijn. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de workshop betaald te worden. Indien het resterende bedrag niet binnen deze termijn betaald is vervalt je plek voor de workshop, zonder restitutie van de aanbetaling.

11. Je ontvangt een factuur met iDeal-betaallink. Betalingen dienen voldaan te worden per iDeal.

12. Alle tarieven zijn exclusief BTW

13. Indien je je inschrijft korter dan 4 weken voor de workshop dient het gehele bedrag in 1 keer voldaan te worden en binnen 1 week na inschrijving.

14. Indien je verhinderd bent voor een workshop kan je je plek zelf doorverkopen aan een ander en dien je dit voor aanvang van de workshop door te geven aan LYNN Vriesen Fotografie.

15. Afmelden is mogelijk:
– meer dan 4 weken van tevoren: restitutie van het gehele bedrag, met aftrek van 100 euro ex btw voor reeds gemaakte kosten;
– minder dan 4 weken van tevoren: restitutie van de helft van het bedrag, tenzij in geval van ziekte en met overlegging van een doktersverklaring. In dat geval wordt het gehele bedrag minus 100 euro ex btw gerestitueerd.

16. Bij ziekte van Linda Vriesen of overmacht situaties wordt de datum van de workshop verschoven.

Door deel te nemen aan een workshop of coaching ga je akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden.